Blogg

Svenska spannmål

2017-02-28

Vårt tunnbröds kultur och månghundraåriga familjetradition sitter djupt rotad i Världsarvet.

Lika viktigt som jordmån, lufttryck och vind är såklart råvaror av god kvalitet för att tunnbrödet ska få sin unika karaktär. Ända sedan starten har vi därför bakat på svenska spannmål och förutom att det är det bästa så bidrar det till öppna landskap och ekonomisk utveckling runtom i landet.

 

Follow